Meniu
Prekių krepšelis

Privatumo politika

Jonavos alpakų ūkio duomenų privatumo politika

Jonavos alpakų ūkio duomenų privatumo politika

Ši duomenų privatumo politika (toliau – Privatumo politika) taikoma visiems asmens duomenims, kuriuos mums pateikiate arba kuriuos surenkame ir tvarkome Jums naudojantis Jonavos alpakų ūkio (toliau – Ūkis) teikiamomis paslaugomis.

Ūkis gerbia Jūsų privatumą ir saugo Jūsų asmens duomenis, kuriuos mums pateikiate ir kuriuos mes surenkame, taip, kaip nurodyta šioje Privatumo politikoje. Šioje Privatumo politikoje paaiškinama, kodėl mes renkame Jūsų asmens duomenis ir kaip juos naudojame.

Renginiai ir edukacijos

Registruojantis į renginius, edukacijas, bei nuomojant Ūkio patalpas, Ūkis iš lankytojų (ar nuomininkų) gali paprašyti pateikti savo vardus, pavardes, pageidaujamos datos ir laiko, dalyvių skaičiaus, ekskursijos kalbos, komentarų, informacijos apie apsilankymą ūkyje, elektroninio pašto adresus, adresus bei telefono numerius. Nuomos atveju taip pat renkami šie duomenys pagal nuomos anketą: renginio pavadinimas, tikslinė auditorija, renginio tipas, renginio scenarijaus struktūra, erdvių kiekio poreikis, maitinimas, informacija apie užsakovą, renginio pradžia/pabaiga, renginio pasiruošimas/išmontavimas, reikalingas valandų skaičius, papildomas personalas, technika, kontaktai, komentarai.

Jūsų asmens duomenis tvarkysime Ūkio administravimo, statistikos, saugumo, grįžtamojo ryšio, pagalbos Ūkio lankytojams bei Ūkio turto apsaugos tikslu. Renginių, edukacijos ir ekskursijų atveju Jūsų duomenys yra tvarkomi sutikimo pagrindu, o Ūkio patalpų nuomos atveju – remiantis nuomos sutarties pagrindu (siekiant sudaryti ir vykdyti sutartį).

Nuomos sutarties atveju, Jūsų duomenys bus saugomi 10 metų po sutarties pasibaigimo, o renginių, edukacijos ir ekskursijų atveju – 1 metus.

Prekyba bilietais

Bilietus į Ūkio edukacijas galite įsigyti Ūkio internetiniame tinklalapyje adresu bilietai.jonavosalpakos.lt.

Perkant bilietus internetiniame tinklalapyje bilietai.jonavosalpakos.lt į Ūkio edukacijas, Ūkis renka šiuos Jūsų asmens duomenis: Jūsų vardą, pavardę, el. pašto adresą, telefono numerį, valstybę.

Jūsų pateikti duomenys yra naudojami tik tam, kad galėtume įvykdyti užsakymą. Be Jūsų leidimo šie duomenys nebus naudojami jokiems kitiems tikslams, nebus perduodami ar parduodami trečiosioms šalims, nesusijusioms su mūsų tiesioginių paslaugų teikimu. Ūkis nekaupia pirkėjų prisijungimo prie mokėjimo sistemų duomenų. Prisijungimo prie elektroninės bankininkystės ar mokėjimo sistemos „Paysera“ duomenis Jūs įvedate bankų ar „Paysera“ interneto svetainėse, todėl Ūkiui ši informacija yra neprieinama.

Pirkėjo asmens duomenys (o konkrečiai vardas, pavardė, telefono numeris, el. pašto adresas, banko sąskaitos numeris) saugomi 10 metų nuo paskutinės pirkimo-pardavimo sutarties vykdymo operacijos dienos. Suėjus aktyvios duomenų bazės saugojimo terminui, asmens duomenys automatiškai sunaikinami.

Pirkėjo duomenų rinkimo ir tvarkymo pagrindas yra pirkimo-pardavimo sutarties (pirkėjui siekiant įsigyti bilietus iš internetinės parduotuvės) sudarymas ir vykdymas.

Vaizdo stebėjimas

Vaizdo stebėjimas Ūkyje vykdomas siekiant užtikrinti Ūkio gyvūnų ir turto saugumą, Ūkio darbuotojų ir kitų asmenų bei gyvūnų gyvybės, sveikatos, turto, kitų teisių ir laisvių apsaugą, kai kiti būdai ar priemonės yra nepakankamos ir (arba) netinkamos siekiant išvardytų tikslų ir jeigu duomenų subjektų, patenkančių į stebėjimo lauką, interesai nėra svarbesni.

Vaizdas stebimas Ūkio valdomoje teritorijoje (patekimo į teritoriją vietose, teritorijoje aplink visą ganyklą, įėjimų į pastatus bei ganyklas vietose) ir patalpose (salėse, koridoriuose, pagalbinėse patalpose, tvarte).

Dėl darbo Ūkyje specifikos vaizdas gali būti stebimas darbo vietose, patalpose ir teritorijose, kuriose dirba Ūkio darbuotojai.

Vaizdo stebėjimas nėra vykdomas Ūkio patalpų dalyse, kuriose pagrįstai tikimasi absoliučios privatumo apsaugos ir kur toks stebėjimas žemintų žmogaus orumą (pavyzdžiui, tualetuose, persirengimo kambariuose).

Ūkis užtikrina, kad vaizdo duomenis tvarkytų tik Ūkio įgalioti asmenys, kurie yra supažindinti su asmens duomenų teisinę apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais ir pasirašytinai įsipareigoję jų laikytis. Prieš patenkant į Ūkio patalpas, kuriose vykdomas vaizdo stebėjimas, yra aiškiai ir tinkamai pateikiama informacija apie vykdomą vaizdo stebėjimą.

Jūsų asmens duomenys yra renkami ir tvarkomi teisėto intereso pagrindu, siekiant užtikrinti Ūkio gyvūnų ir turto saugumą, Ūkio gyvūnų ir darbuotojų bei kitų asmenų gyvybės, sveikatos, turto, kitų teisių ir laisvių apsaugą.

Jūsų asmens duomenys yra saugojami 30 dienų nuo vaizdo įrašo padarymo momento.

Slapukų politika

Siekiant užtikrinti kokybišką ir spartų naršymą mūsų internetiniame tinklalapyje yra naudojami slapukai. Slapukai – tai tekstiniai failai, kuriuose yra nedaug informacijos, siunčiamos į naršyklę ir saugomos Jūsų kompiuteryje, mobiliajame telefone ar kitame įrenginyje, kai lankotės interneto svetainėje. Kiekvieną kartą Jums lankantis toje pačioje interneto svetainėje, slapukai vėl siunčia informaciją į šią svetainę. Slapukų pagalba Jūsų duomenys yra renkami sutikimo pagrindu, išskyrus griežtai privalomus slapukus.

Duomenų saugojimo terminas

Visus Jūsų asmens duomenis, kuriuos renkame aukščiau nurodytomis priemonėmis, mes tvarkome ir saugome ne ilgiau, nei reikalinga šioje Privatumo politikoje nurodytais tikslais.

Jūsų asmens duomenis (vardas, el. paštas) tiesioginės rinkodaros tikslais saugosime ir tvarkysime 3 metus atidarymo.

Šioje Privatumo politikoje numatytais atvejais nustatomi kiti asmens duomenų saugojimo terminai.

Duomenų perdavimas

Jūsų asmens duomenų valdytojas bus Jonavos alpakų ūkis (adresas Smėlio g. 17, Jonava). Jūsų asmens duomenys nebus atskleisti jokiems asmenims, išskyrus Ūkio partnerius, be kurių negali būti sklandžiai teikiamos paslaugos, aprašytos šioje Privatumo politikoje. Tokiais asmenimis gali būti duomenų bazių programinės įrangos tiekėjai, duomenų bazių ir interneto svetainės administravimo paslaugų teikėjai, debesijos paslaugų teikėjai ir pan. Jūsų asmens duomenys taip pat gali būti pateikiami valdžios arba teisėsaugoms įstaigoms, pavyzdžiui, policijai arba priežiūros institucijoms, tačiau tik joms pareikalavus ir tik tada, kai reikalaujama pagal taikomą įstatymą arba siekiant užtikrinti mūsų teises arba mūsų klientų, darbuotojų ir išteklių saugumą.

Duomenų nepateikimo pasekmės

Jūs turite teisę atsisakyti pateikti savo asmens duomenis, tačiau jūsų asmens duomenų pateikimas yra reikalingas ir būtinas šioje Privatumo politikoje nurodytiems tikslams įgyvendinti, todėl Jums nepateikus savo asmens duomenų, Ūkyje gali nepavykti įgyvendinti šioje Privatumo politikoje išvardintų tikslų.

Negalėsite sudaryti Ūkio patalpų nuomos ar pirkimo-pardavimo sutarties internetinėje parduotuvėje. Nesutinkant su mūsų naudojamais slapukais, negalėsite sklandžiai ir patogiai naršyti mūsų internetiniame tinklalapyje.

Nesutikdami pateikti savo duomenis prekybos internetiniais bilietais atveju – negalėsite įsigyti bilieto internetu. Jeigu nepateiksite reikalaujamų asmens duomenų, negalėsite dalyvauti loterijose.

Duomenų apsauga

Mes duomenų tvarkymui taikome saugos ir tvarkymo reikalavimus, nustatytus Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme ir Europos Sąjungos Bendrajame duomenų apsaugos reglamente.

Ūkis imasi atitinkamų techninių ir organizacinių priemonių, kad užtikrintų visų tvarkomų asmens duomenų apsaugą nuo netyčinio ar neteisėto sunaikinimo arba netyčinio praradimo, pakeitimo, neįgalioto atskleidimo arba prieigos, ir nuo visų kitų neteisėtų tvarkymo formų.

Kontaktinė informacija

Siekdami pasinaudoti savo teisėmis, susijusiomis su Jūsų asmens duomenimis arba iškilus klausimams dėl šios Privatumo politikos galite kreiptis Jums patogiu būdu nurodytais kontaktais:

Žydrūnas Raudys
Individuali veikla Nr. 924024
Jonava, Smėlio g. 17
Telefono nr. +370 656 50474

Telefono nr. +370 656 50475
El. pašto adresas jonavosalpakos@gmail.com

Galiojimas ir pakeitimai

Ši Privatumo politika galioja nuo 2021 sausio 7 d. Jei pakeisime šią Privatumo politiką, paskelbsime jos atnaujintą versiją savo svetainėje www.jonavosalpakos.lt. Privatumo politikos pakeitimai ir (ar) papildymai įsigalioja po jų paskelbimo interneto svetainėje momento.